top of page

Mijn aanbod

Herschrijven van je geboorteimprint
IMG_9402.JPG

Ik werk zowel met mensen die zich bewust willen worden van de manier waarop hun geboorteimprint hun leven beïnvloed, als met mensen die zich bewust willen voorbereiden op de conceptie, zwangerschap en geboorte van hun kindje. Ook bied ik nazorg na een (traumatische) bevalling, een miskraam of een abortus en begeleid ik ouders en pasgeboren baby's in de vorm van een welkomstritueel. Ik bied zowel individuele sessies als workshops aan. Het mooie van een groep, is dat er zoveel individuele wijsheid aanwezig is, dat het groepsbewustzijn groter wordt.

HERSCHRIJVEN VAN JE GEBOORTE IMPRINT

Al voor en rondom je conceptie en geboorte leg je de basis voor ervaringen in je latere leven. Deze periode is bepalend voor hoe je in het leven staat en hoe je je verhoudt tot jezelf, de mensen om je heen en je buitenwereld. Er is een verband tussen traumatische ervaringen tijdens je (voor)geboortelijke tijd en de “vage” problemen waar je als volwassene mee te maken kunt hebben. Zo kun je bijvoorbeeld last hebben van het gevoel dat je niet helemaal thuis of welkom bent op aarde, er niet bij te horen of geen grond onder je voeten hebben. Of je kunt rondlopen met een laag gevoel van eigenwaarde of depressieve gevoelens, terwijl je niet echt weet waardoor dat komt. Of je raakt burn-out, doordat je niet weet waar je grenzen liggen of hoe je ze aan kunt geven. Of je ervaart dat je heel gevoelig bent voor wat de buitenwereld denkt en gaat presteren om jezelf te bewijzen. Of keer op keer loop je in liefdesrelaties tegen dezelfde thema’s of angsten aan, waardoor relaties stuklopen of niet echt vervullend zijn.

Of je je nu herkent in deze voorbeelden of niet, of dat het bij jou anders tot uiting komt, het gaat erom dat je ertegen aanloopt dat je moeite hebt met het contact met jezelf en eigenlijk een beetje kwijt bent wie je bent en wat je voelt.

Door bewustzijn te krijgen op wat er in jouw voorgeboortelijke tijd (je conceptie, de zwangerschap van je moeder en tijdens en vlak na je geboorte) is gebeurd, kun je een dieper begrip krijgen voor jezelf en de manier waarop je in het leven staat. Zo is het bijvoorbeeld steeds bekender wat de effecten zijn van een ongewenste conceptie, traumatische geboorte, lange tijd in een couveuse liggen, of angst van de moeder door een onverwerkte vorige traumatische bevalling. Maar ook een ongezonde leefstijl of langdurende spanning of stress van de moeder tijdens de zwangerschap, het verliezen van een dierbare door de moeder in die periode, eerdere abortussen of miskramen. Ook is er toenemend bewustzijn op het zijn van één van de 2 of meer “vanishing twins”. 

 

In een of meer individuele sessies begeleid ik je in het op zoek gaan naar jouw imprint en de consequenties die dit heeft (gehad) voor jouw manier van in het leven staan tot nu toe. Door bewustzijn te krijgen op jouw imprint kunnen we je cellulaire geheugen herschrijven en een nieuwe werke-lijkheid creëren. Door in jezelf meer ruimte te maken voor  wie je in essentie bent kun je jezelf weer voluit gaan erva-ren en het leven gaan leven waar je voor geboren bent. 

Voorbereiden op

VOORBEREIDEN OP CONCEPTIE EN ZWANGERSCHAP

In deze sessies werk ik specifiek met vrouwen en stellen die een toekomstige zwangerschapswens hebben en voelen dat ze in zichzelf meer bedding willen creëren voor het nieuwe leven dat komen wil. Mogelijk ben je je bewust van je eigen onverwerkte (geboorte)trauma’s en wil je daarnaar kijken voordat je zwanger wordt. Ik kijk dan samen met jou naar welke imprint actief is in jouw systeem (en vaak ook in je familiesysteem/voorouders/vrouwen of mannenlijn). Het kan ook zijn dat je wel al pogingen hebt gedaan om zwanger te worden, maar dat het niet lukt (al dan niet medisch te verklaren). Ook dan kijk ik graag met je mee. Of misschien denk je helemaal geen zwangerschapswens te hebben, maar wil je toch graag onderzoeken of dit echt zo is of dat er een andere (onbewuste) reden is die hier van in-vloed op is (bijvoorbeeld een eigen traumatische geboorte).

Het kan ook zijn dat je de behoefte voelt om al voor de conceptie contact te leggen met je kindje en het op deze laag al welkom te heten. Ook hierin werk ik met zowel met vrouwen als stellen. Door in contact te komen met jouw eigen essentie creëer je bedding voor de essentie van je kindje. Er kan dan al een zogenoemde "lichtconceptie" plaatsvinden, waarbij je de blueprint van de ziel van je kindje al ontvangt in je baarmoeder. Dit kan een prachtige eerste stap zijn in het verwelkomen van de essentie van jullie kindje en een verbindende eerste stap in het worden van ouder(s).  Daarbij is het mooi om je bewust te worden van wat er tijdens het uiteindelijke  moment van conceptie gebeurt. "Sparking": het krachtige liefdesveld, het Goddelijk bewustzijn en de seksuele levensenergie nodigen de ziel van je kindje uit om met zijn hele essentie te komen. 

IMG_9475.jpg
IMG_9224.JPG
IMG_1369.jpg
Nazorg

NAZORG NA EEN (TRAUMATISCHE) BEVALLING, MISKRAAM OF ABORTUS 

Een bevalling kan een hele krachtige ervaring zijn. Helaas komt het ook vaak voor dat het door een vrouw (en haar partner) als overweldigend, shockerend en soms zelfs traumatiserend wordt ervaren. Het lichaam zit dan vaak na de bevalling nog in de stress-reactie, heeft zich nog niet kunnen ontladen (lees: is nog niet in staat om de ruimte te ervaren die nodig is om zichzelf weer te voelen), waardoor de pasgeboren moeder ervaart dat ze nog niet volledig aanwezig kan zijn bij haar kindje, moeite heeft om blij te zijn of nog langere tijd veel sterke (of juist een vervlakking van) emoties voelt bij de gedachte aan de bevalling. 

 

Voor een baby kan de bevalling (zijn/haar geboorte) ook zeer stressvol zijn. Als moeder is het soms, door je eigen heftige ervaring en het nog moeten verwerken daarvan, moeilijk om te voelen hoe het voor je kindje is geweest. Het kan vandaar dan ook fijn zijn om dit samen te kunnen doen.

Tijdens deze sessie(s) maken we contact met de momenten tijdens je bevalling die heftig voor je zijn geweest. Niet zo-

zeer d.m.v. veel woorden, maar vooral door te kijken en voelen hoe je lichaam reageert. Je lichaam is ongelofelijk wijs en kan ons precies vertellen wat het nodig heeft om eventuele spanning te ontladen. Op die manier creër je weer ruimte in jouw systeem en ben je in staat om op celniveau je bevallingservaring te herschrijven. Het uiteindelijke doel is dat jij het gevoel hebt dat je je bevalling hebt kunnen "afmaken" en je jezelf weer voelt. Ook langere tijd na je bevalling kan het behulpzaam zijn om dit alsnog te doen. Zeker wanneer je traumatische herinneringen blijft houden aan je bevalling of het idee hebt dat je sinds je bevalling niet meer "de oude" bent.

 

En ook na een miskraam of abortus is het belangrijk om het verlies een plekje te geven. Hoe lang of kort je ook zwanger bent geweest, het kan zowel fysiek als emotioneel een intense ervaring zijn. Tijdens een of meer sessies tunen we samen in op de gebeurtenis en kunnen we, als je daar behoefte aan hebt, ook samen contact maken met het zieltje dat (nu nog) niet fysiek kon komen. 

Rituelen

RITUELEN OUDER(S) EN KIND

Als welkom voor jou en je kindje begeleid ik je graag m.b.v. verschillende rituelen. Dit kan een mooie manier zijn om je kindje op aarde te verwelkomen of om stil te staan bij de overgang naar het moederschap. “Geboorte gaat niet alleen om de geboorte van een kind. Geboorte gaat ook om de geboorte van een moeder.” De transformatie die jij doormaakt als moeder vraagt erom geëerd en erkend te worden. Daarbij kun je naast een intens gevoel van liefde, blijdschap en geluk ook gevoelens van afscheid en rouw ervaren. Het moederschap betekent in zekere zin ook afscheid nemen van je oude manier van leven. En er wordt in jou een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid geboren en een besef dat dit kleine mensje volledig afhankelijk is van jouw zorg en aandacht.

Wat er ook in je leeft, het is fijn om stil te kunnen staan bij de emoties die voor jou komen kijken bij het prille moederschap. In veel tradities is het gebruikelijk om dit omringd en liefdevol ondersteund te doen door vrouwen die zelf al eens zijn bevallen. Middels een ritueel kunnen we dit veld van vrouwelijke, moederlijke energie neerzetten.

Dit wordt gedaan om je te verwelkomen en in te wijden in het ouderschap en je te helpen bij het hervinden van jezelf. In deze sessies creëren we dan ook d.m.v. een ritueel echt even een moment van aandacht en zorg voor jou. Het geeft je de kans om te helen en om je zwangerschap en bevalling goed af te sluiten en jezelf te verwelkomen als moeder. 

Samen kunnen we invoelen wat voor jou/jullie en je kindje de meest passende vorm en moment is om een ritueel te doen. Ik houd daarmee rekening met jouw wensen en volg mijn impulsen in het aanreiken van opties voor een ritueel. Zo kun je bijvoorbeeld kort na de geboorte van je kindje op verschillende manieren een welkomstritueel doen. Of je kunt, na wat langere tijd, ervoor kiezen om een sluitingsritueel te doen (is alleen voor de moeder, je kindje kan er wel bij zijn). Ik laat me daarin inspireren door het Rebozo-ritueel dat in Mexico gedaan wordt met als doel om je op alle niveaus weer volledig bij jezelf terug te laten komen (je gaat immers volledig open bij de bevalling) en je moederschap en vrouwelijkheid te eren. 

IMG_9335.JPG
IMG_1492_ZW.JPG
IMG_9276.jpg
Workshops

WORKSHOPS CONSCIOUS BIRTHING

Een thema van de workshop dat aandacht krijgt is de invloed van de imprint van de eigen conceptie en geboorte en waar nodig deze te helen en te herschrijven. Een negatieve ervaring maakt dat je onbewust beperkend en terughoudend kunt zijn naar de komst van jouw kind. Door deze healing voel jij je als inkomende ziel meer welkom om met jouw hele essentie geboren te worden en is er meer ruimte voor verwondering, enthousiasme en plezier...

De kracht van

de vrouw

Deze workshop is voor alle vrouwen die de wens hebben om zwanger te worden en graag zichzelf de ruimte willen geven om dieper contact te maken met hun baarmoeder, levensenergie, liefdesveld , sensualiteit  en seksuele energie. Blokkades in de energie doorstroming hebben een directe invloed op alle facetten van je relatie maar ook op je hormoonhuishouding. Zo kan de oorzaak van de blokkade liggen in een imprint in jouw eigen conceptie...

Birthing

from within

De workshop Birthing from Within biedt ruimte voor alle aspecten die een natuurlijke geboorte versterken en het tot een ontspannen, liefdevolle, wonderlijke en onvergetelijke gebeurtenis maken.

Investeren

BEDDING CREEREN DOOR TE INVESTEREN

Naast het doen van individuele sessies en het geven van workshops, wil ik graag een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het bewustzijn m.b.t. de imprint van conceptie, zwangerschap en geboorte en hoe in deze periode de basis wordt gelegd voor ervaringen in het verdere leven van mensen. Middels financiële steun in de vorm van leningen of  investeringen wil ik graag meer bedding creëren voor deze bewustzijnsontwikkeling. Ik richt me daarin met name op ondernemers, initiatieven of bedrijven die die zich richten op bewuste conceptie en het vergroten van het bewustzijn van het belang hiervan.

Mocht je je aangesproken voelen, neem dan gerust contact met mij op om te horen en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ik hoop ook via deze weg mijn bijdrage te leveren aan het creëren van een bredere bedding voor de nieuwe generatie kinderen die komen gaat. Wanneer het gebruikelijker wordt om bewust om te gaan met conceptie heeft dat gevolgen voor de imprint waarmee kinderen geboren worden en de mate waarin ze in staat zijn om hun essentie te leven. Ik word er in ieder geval heel blij van als ik me voorstel dat het heel normaal gaat zijn om het met je vrienden en familie te hebben over je geboorte imprint.

Tarieven

Tarieven 2021

INDIVIDUELE SESSIE

1,5 UUR | 120 EURO* PER SESSIE

 

RITUEEL

1,5 - 3 UUR | 60 EURO* PER UUR | VAN TEVOREN STEMMEN WE AF WAT JE/JULLIE WENSEN ZIJN EN OP BASIS DAARVAN BEPALEN WE VOORAF DE PRIJS

WORKSHOP

PER WORKSHOP VERSCHILLEN DE PRIJZEN. DIT IS AFHANKELIJK VAN HET AANTAL DAGEN, DE LOCATIE EN OF ER AL DAN NIET KOSTEN VOOR OVERNACHTINGEN BIJ DE PRIJS INBEGREPEN ZITTEN. KLIK HIER VOOR HET HUIDIGE WORKSHOP AANBOD

*ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

bottom of page